Velkommen PC Reperasjon

PC Reperasjon hjelper deg med alle slags problemer på PCen din.

Vi har lang erfaring med å finne og reparere alle slags feil på PCer.
Du sparer både tid og penger på å kontakte oss - og du får en PC som fungerer igjen.
Normal behandlingstid på verkstedet vårt er 2-4 dager.
-Knust skjerm på iPhone? Det fikser vi.

   

Artikler

Utskrift

Oversikt over tagger

Følgende er en liste over ofte brukte HTML tagger.
Når det kommer til det med nøsting og om tagger opptrer i par så er det noe man kan se litt mer eller mindre bort ifra etter innføringen av XHTML1.0 standarden. Den krever at alle tagger blir avsluttet når de ikke gjelder lengre. Dette vil ikke påvirke eldre HTML standarder. Det kan likevel innføres som en god praksis da det bidrar til både ryddigere kode, en mer bevisst holdning til hva man driver med, samt at det vil kunne gjøre en senere overgang enklere.

 

Tag  Beskrivelse
<A>  Anchor: Har med linker til en annen plass. Lokalt eller andre plasser på nettet.
<B>  Bold: Fet teksttype
<BR>  Tvungen linjeskift
<CENTER>  Tag som utgår bruk DIV align="" isteden
<DL>  Definisjonsliste: Start- og ende- tagg
<DT>  Definisjonsliste: Ordet som defineres
<DD>  Definisjonsliste: Definisjonen
<EM>  Utheving
<H1> til <H6>  Forskjellige overskrifter
<HEAD>  En header til dokumentet
<HR>  Horisontal Linje
<HTML>  Dokumentgrunnlag
<I>  Italics /kursiv teksttype
<IMG>  Innsatt bilde
<LI>  Liste objekt
<LINK>  En lenke
<META>  Informasjon om dokumentet
<OL>  Ordnet liste
<P>  Avsnitt
<PRE>  Preformatert tekst
<STRIKE>  Gjennomstrøket tekst
<STRONG>  Sterkt uthevet tekst
<TABLE>  Tabell
<TD>  Tabell: Datacelle
<TITLE>  Dokumentets navn
<TR>  Tabell: Rad
<TT>  Tekststil med enkelt mellomrom
<U>  Understreket teksttype
<UL>  punktliste (uordnet)
<XMP>  Kodeeksempel